Българите остават песимисти за излизането ни от кризата
Friday, 12 November 2010 00:00

Очакванията както за икономиката като цяло, така и за личното и семейно материално положение през следващите 12 месеца остават песимистични. Индексът на оценките за личните доходи през идущата година – изразяващ съотношението между опасения за спад и надежди за нарастване - остава отрицателен и през ноември, подобно на предходните месеци.

Същевременно оценките за резултатите от ефективността на правителството, което действително е поставено в нелеката ситуация да се справя с икономическите проблеми на страната, остават също повече отрицателни. Според данните от правителствения индекс, който представлява разликата между позитивни и негативни оценки за начина, по който кабинетът се справя в различните сфери на управлението на страната, българите виждат плюсове главно в три направления : отношения с ЕС, отношения с Русия и борбата с престъпността. По въпроса за борбата с корупцията положителните оценки са в тенденция на спад: +9% през ноември спрямо +18% за септември, тоест почти двойно снижение. Въпреки че рейтингът на правителството по темата «борба с корупцията» остава положителен като цяло.

По всички останали показатели – данъци, образование, цени, доходи, здравеопазване и т.н негативните оценки преобладават решително, като при здравеопазването и образованието те са в тенденция на по-нататъшно влошаване.

Като цяло, всеки пети гражданин на страната смята, че правителството се справя все пак по-добре от предишното управление като цяло. Не виждат подобрение в сравнение с предишното правителство 37%, а според 30% управлението се справя по-зле.

 

Изследването е проведено през първите дни на месец  ноември, национално представително е и обхваща 1009 пълнолетни българи  чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

 

Information-iconFor English translation contact us at office@gallup-international.bg

Contacts

23, James Boucher Blvd.
Sofia, 1164, Bulgaria
E-mail: office@gallup-international.bg
Tel.: +359 2 96 94 101
Fax: +359 2 42 24 712 

twitter-logo1 logo facebook1