Български (България)English (United Kingdom)
Home Publications 2012 Почти половината българи смятат, че развлекателната индустрия у нас върви в правилната посока
Publications

Почти половината българи смятат, че развлекателната индустрия у нас върви в правилната посока

Мила Григорова

43% от пълнолетното население на страната оценява положително посоката, в която се развива културният и развлекателен живот у нас в последните 2-3 години като. Данните са от специално национално-представително проучване проведено по поръчка на вестник „Класа” в първите десет дни на месец май.

 Данните от проучването показват значителен ръст на одобрението на българските граждани за различни аспекти от културния и развлекателния живот у нас спрямо нагласите измерени през 2010 година. Развлекателната индустрия в последните няколко години у нас се развива в две основни насоки – първо, в последните години се снимат много български филми и сериали и второ – организират се все повече музикални събития, фестивали и концерти, предлагащи различни жанрове и за различна публика.

Цели 69% от запитаните в рамките на проучването одобряват посоката на развитието на българските телевизионни продукти – най-вече сериали. Само преди две години, делът на одобрителните оценки по този пункт беше значително по-нисък – 47%.

Подобни са и нагласите що се отнася до българското кино. Почти двоен е ръстът на дела на положителните оценки за новите български кинофилми спрямо 2010 година. Днес 61% от българите смятат, че българското кино се развива в правилна посока (през 2010 измерихме положителни оценки от 33%).

Неодобрителните оценки по отношение и на двата аспекта – българските телевизионни продукти и българското кино бележат значителен спад спрямо 2010 година и днес са почти пренебрежим дял – по 4% критични оценки.

Що се отнася до оценките на българското население за музикалните концерти и  фестивали, нагласите остават почти без промяна спрямо 2010 година. Въпреки че не регистрираме ръст в одобрението спрямо 2010 година, делът на положителните оценки значително превишава дела на критичните оценки. Почти половината (45%) от запитаните са на мнение, че музикалните събития се движат в правилната посока. Само 5% пък са недоволни от организираните в последните години концерти.

Около десет процентен е ръстът в одобрението на българските граждани по отношение на културния и развлекателния живот у нас като цяло. Днес 43% от българските граждани поставят положителна оценка, а през 2010 година одобрение изразяваха една трета от българските граждани. Неодобрителните оценки са споделени от по-малко от една десета от запитаните.

Регистрираме значително по-високо одобрение за културния живот сред българите, които най-често са посетители на културни и развлекателни събития – българите на възраст 26-40 години, жителите на областните градове и столицата, висшистите и тези със среден или над средния доход и материален статус.

 

Изследването е проведено през в началото на месец май, национално представително е и обхваща 1000 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп Интернешънъл" в България от 1992 година.

 

 

Information-iconFor English translation contact us at office@gallup-international.bg

Contacts

23, James Boucher Blvd.
Sofia, 1164, Bulgaria
E-mail: office@gallup-international.bg
Tel.: +359 2 96 94 101
Fax: +359 2 42 24 712 

twitter-logo1 logo facebook1