Български (България)English (United Kingdom)
Home Publications 2012 Въпреки кризата, гърците продължават да живеят по-добре от нас, смятат българите
Publications

Въпреки кризата, гърците продължават да живеят по-добре от нас, смятат българите

Националното самочувствие на българите продължава да е ниско

Balkans_19.10.2012 Мила Григорова

82% от пълнолетните български граждани са на мнение, че жителите на Гърция живеят по-добре от нас, дори в условията на сериозната криза в страната. Данните са от сравнително национално-представително проучване на  „Галъп Интернешънъл” по темата, проведено в началото на месец октомври по поръчка на вестник „Класа”.

Българското обществото продължава да се характеризира с относително ниско национално самочувстие при сравнение с останалите страни на Балканите. Над половината от сънародниците ни смятат, че хората в Гърция, Турция, Турция и Сърбия живеят по-добре отколкото българите.

Гърция и Турция са страните, спрямо които чувстваме най-големи комплекси – над 80% от запитаните у нас споделят, че живеем по-зле от гърци и турци.

Вижданията на българите за живота на гърците са относително стабилни спрямо 2008 г. – въпреки кризата и опасността от това нашата съседка да фалира и да бъде извадена от еврозоната. Едва 3% от българите смятат, че гърците живеят по-зле от нас, а 4% са на мнение, че българи и гърци живеят относително еднакво.

Що се отнася до сравнението на българите с жителите на Турция, регистрираме значителен ръст на дела на българите, които смятат, че турците живеят по-добре от нас – от 72% през 2008 г. на 84% през 2012 г.

Споделеният опит на България и Румъния при приемането и членството в Европейския съюз изглежда са допринесли за това да виждаме румънците като много по-близки до нас.

През 2008 г. 72% от българите бяха на мнение, че жизненият статус и начин на живот на румънците е по-добър от този на българите. Днес този процент е значително по-нисък – 53%. За сметка на това, регистрираме увеличаващ се дял от българите, които са на мнение, че българи и румънци живеят относително сходно. Една четвърт от българите оценяват жизнения стандарт на румънците като подобен на този на българите.

Данните за оценката на българския жизнен стандарт спрямо този на средностатистическия сърбин са без промяна спрямо измереното през 2008 г.  51% от запитаните смятат, че сърбите живеят по-добре от българите, a около една пета са на мнение, че няма особени разлики между стандарта на живот у нас и в Сърбия.

Над една трета от българите са на мнение, че и македонците живеят по-добре от българите, а 22% оценяват дори и начина на живот в Албания като по-добър от този у нас.

Всъщност българите проявяват известна доза самочувствие по отношение на жизнения си стандарт единствено при сравнение с Албания – 23% от запитаните са на мнение, че българите живеят по-добре от средностатистическия албанец. Balkans_19.10.2012.ppt

Изследването е проведено през първите десет дни на октомври, национално представително е и обхваща 1004 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

 

Information-iconFor English translation contact us at office@gallup-international.bg

Contacts

23, James Boucher Blvd.
Sofia, 1164, Bulgaria
E-mail: office@gallup-international.bg
Tel.: +359 2 96 94 101
Fax: +359 2 42 24 712 

twitter-logo1 logo facebook1