Български (България)English (United Kingdom)
Home Publications 2012 Жените у нас взимат средно 100 лв. по-малко от мъжете
Publications

Жените у нас взимат средно 100 лв. по-малко от мъжете

Мила Григорова

Средно 330 лв. е личният месечен доход на жените у нас.  Данните са от специалното социологическо проучване на  „Галъп Интернешънъл”, проведено по поръчка на вестник „Класа”, посветено на 8-ми март.

Макар въпросът за еманципацията на дамската част от населението да е относително далечен за българското общество и жените в България винаги да са имали място в професионалния, политическия и обществения живот, и у нас, както и в повечето европейски (и не само европейски) държави съществува разлика в заплащането на труда на мъжете и жените. По случай международния ден на жената – 8-ми март, проведохме сравнително проучване на социалния и материалния статус на мъжете и жените в последните пет години.

Данните за образованието и професионалния статус на жените в сравнение с тези на мъжката половина от обществото показват балансирано положение на половете в страната.

Близо една четвърт от пълнолетните жени у нас са завършили висше образование. Процентът сред мъжете е малко по-нисък – 20%. Такива са данните не само от последното проучване – от февруари 2012 г., а и от проучванията от последните пет години.

Що се отнася до позицията на представителите на различните полове в професионалната йерархия, жените и мъжете в българското общество са относително равнопоставени. Според данни от най-новото проучване от февруари тази година, около 8% от работещите мъже и 6% от заетите дами заемат ръководни постове – директори, управители на фирми/ учреждения.  Тази разлика е в рамките на статистическата грешка – през 2011, 2009 и 2008 година, процентите на мъжете и жените на управленски постове са равни.

Подобен е и балансът на половете на останалите мениджърски позиции – дял на средни и непосредствени ръководители. Делът на дамите непосредствени ръководители дори е малко по-висок от дела на мъжете на подобни постове в последните две години – 2010 и 2012.

Въпреки че данните за образованието и професионалната реализация на двата пола у нас сочат за равнопоставеност между мъжете и жените, сравнението между личните доходи на мъжете и на жените разкрива по-различна тенденция.

Макар и относително равнопоставени във фирмената йерархия  и дори по-високо образовани, жените получават средно с по 100 лв. по-нисък месечен доход от мъжете – тенденция не само от тази година, а и измерена в последните пет години. Средният личен месечен доход на жените според данните от последното проучване е малко над 330 лв. при средно 430 лв. за мъжката част.

Тенденцията трудът на жените да е по-нископлатен от труда на мъжете е още по-драстична ако разгледаме средните лични месечни доходи на мъже и жени сред работещите. Средният месечен доход на работещите жени е 580 лв. докато този на мъжете е  с над 150 лв. по-висок – 740 лв. Това различие разбира се не означава директна дискриминация по полов признак – разликите в заплащането донякъде се дължат и на различната заетост на мъжете и жените в частния и държавния сектор, както и на различните заемани работни места. WomenStatus_02.03.2012.ppt

Изследването е проведено през първите дни на месец февруари, национално представително е и обхваща 1002 пълнолетни българи  чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.