Български (България)English (United Kingdom)
Home Publications 2011 15% от българите имат познати с хомосексуална ориентация
Publications

15% от българите имат познати с хомосексуална ориентация

Мила Григорова

15% от пълнолетните българи и една четвърт от населението на големите градове и столицата си признават, че имат поне един познат с открита хомосексуална ориентация. Данните са от специално национално-представително проучване за нагласите към хората с нетрадиционна сексуална ориентация проведено от  „Галъп Интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”.

Най-открити в отговорите си по въпроса за хомосексуалистите и имат ли те почва у разбираемо са по-младите, както и хората, живеещи в по-големи градове.  Над една трета (36%) от младите хора (18-25 годишна възраст) заявяват, че лично познават гейове или лесбийки. Почти същият е и процентът сред  т.нар. „модерни българи” (които пътуват редовно, в страната или извън нея, говорят чужди езици и ползват интернет във всекидневието си). Сътоветно, малко над една четвърт от столичаните и 29% от българите с по-висок висок материален статус също заявяват, че лично познават хомосексуалисти. Това съвсем не означава, че хомосексуалистите у нас са се появили едва напоследък / щом главно по-младите познават такива хора/, нито, че те виреят главно в градовете. Просто за по-старите поколения темата е табу – и за самите хомосексуалисти, и за хората около тях, и за общественото мнение като цяло.

Според данните от изследването толерантността към хомосексуалистите сред нас е по-скоро умерена. Малко над 40 % (42%) от анкетираните твърдят, че ако техен приятел разкрие, че има хомосексуална ориентация, това не би променило отношението им към този човек. Други 28% не са сигурни каква би била реакцията им, а 29% от анкетираните направо ще отпишат въпросния притятел/познат, за който стане ясно, че то/тя има алтернативна сексуална ориентация. Представяте ли си как биха реагирали тези 28% +29% , ако попаднат на гей, който изобщо не познават ?

Очаквано, най-либерални и отворени към различното са т.нар модерни българи, висшистите и хората с по-висок социален статус. Над 60% от хората с модерен начин на живот (включващ чужди езици, пътувания и интернет) са твърдо на мнението, че сексуалната ориентация няма никакво отражение върху приятелските им отношения. На същото мнение са и 58% от хората с висок жизнен стандарт.  Тези социално-демографски групи, както и значителна част от младите  явно са приели, че гейовете не хапят.

Обратно, хората над 55 г, и тези с по-ниско образование са ниско толерантни към хомосексуалистите. Също, жените като цяло са далеч по-толерантни към хомосексуалистите от двата пола, в сравнение с мъжете като цяло.

Данните ясно показват , че хомосексуалността плаши и предизвиква негативни реакции, главно когато е непозната и скрита. Три четвърти от познаващите хора, които не крият алтернативната си сексуална ориентация, са и толерантни към хомосексуалистите въобще.

 

Изследването е проведено през първите дни на месец януари, национално представително е и обхваща 1010 пълнолетни българи  чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

 

 

Information-iconFor English translation contact us at office@gallup-international.bg

Contacts

23, James Boucher Blvd.
Sofia, 1164, Bulgaria
E-mail: office@gallup-international.bg
Tel.: +359 2 96 94 101
Fax: +359 2 42 24 712 

twitter-logo1 logo facebook1