Български (България)English (United Kingdom)
Начало Публикации 2019 Според международното изследване „В края на годината“ на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, проведено в 57 страни по целия свят: Международните политики на САЩ и Русия дестабилизират света
Публикации

Според международното изследване „В края на годината“ на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, проведено в 57 страни по целия свят: Международните политики на САЩ и Русия дестабилизират света
Вторник, 19 Февруари 2019 06:57

image005   Почти еднакъв дял – съответно 56% и 52% – от 52 494 интервюирани граждани по целия свят имат негативно мнение по отношение на ролята на двете военни суперсили, като само един от четирима вярва, че външната им политика има стабилизиращo въздействие върху международните отношения.

Около 2/3 трети от руснаците са убедени, че външната политика на тяхната държава има стабилизиращ ефект. Процентът сред американските граждани по отношение на външната политика на САЩ обаче е значително по-нисък - това отразява дълбоките вътрешни разделения в общество им.

Глобално, Европейският съюз се възприема като най-стабилизиращата сила в света и има положителни нетни стойности (разлика между дяловете на положителни и дяловете на отрицателни отговори) във всички изследвани региони, с изключение на Русия и Западна Азия.

Външната политика на Китай се възприема отрицателно, но не в такава степен, в каквато тази на САЩ и Русия.

Danni za sveta

 

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ИНТЕРВЮИРАНИТЕ БЪЛГАРИ СМЯТАТ, ЧЕ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ИМА СТАБИЛИЗИРАЩА РОЛЯ

Данните от България сочат сериозно одобрение за международната политика на Европейския съюз. 60% смятат, че тя е стабилизираща, а 16% са на обратната позиция. Останалите нямат мнение. Нетната стойност (+44) е осезаемо по-висока от глобалната (+14).

 

Противоположно, с ниска нетна стойност (-36), е отношението на българите към външната политика на САЩ. По отношение на руската външна политика, 43% от българските граждани са отговорили положително срещу 27% отрицателно, т.е. нетната стойност е +16. Останалите нямат мнение.

 

Въпреки, че външната политика на Китай получава също положителна нетна стойност (+4), твърде големият процент (52%) отговорили „Не знам“ сочи по-скоро липса на знание по темата.

Danni za Bulgaria

 

Коментар на Кънчо Стойчев, президент на световната асоциация „Галъп интернешънъл“

 

"Жалко е, че единствената определена като положителна глобална сила, ЕС, е в дълбока вътрешна криза". Глобалната картина отново наподобява тази по време на Студената война, но всъщност е съвсем различна, защото глобалният ред, установен след Втората световна война, се разпада пред очите ни с всеки изминал ден. В миналото, напрежението между суперсилите всъщност не беше дестабилизиращо - заради договорените правила. Обратно, основната характеристика на настоящата международна обстановка, най-просто може да се определи с две думи: без правила. Или: нарушени правила. Разбира се, можем да се опитаме да се успокоим, като твърдим, че това не е точно така. Но това няма да промени нуждата от спешен диалог между САЩ, Русия, Китай и ЕС за нови международни правила. Исторически погледнато, всеки нов световен ред винаги се е налагал със сила и кръв. Не можем да си го позволим отново, защото следващият път ще бъде последен за всички. "


 

За повече информация:
Кънчо Стойчев (в София), +359 88 8611025
Джони Хийлд (в Лондон), +44 7973 600308 

Данни за отношението към външната политика на САЩUSA1


USA2

*Възможни са минимални отклонения заради закръглявания

 

USA3


Данни за отношението към външната политика на Русия


Russia1

 

Russia2


 

*Възможни са минимални отклонения заради закръглявания


Russia3


 

Данни за отношението към външната политика на Китай


China1


China2

 

*Възможни са минимални отклонения заради закръглявания


China3

 

Данни за отношението към външната политика на ЕСEU1


EU2 

*Възможни са минимални отклонения заради закръглявания


Picture1

 

Методология, размер на извадката и работа на терен:

Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречен „Край на годината“ - ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година тя бе осъществена от световната асоциация на „Галъп интернешънъл“ и партньори в 57 страни по света, представляващи населението на всички страни от Г-20 (с изключение на Китай) и около 57% от световното население.

Поради политически, културни или религиозни особености, някои въпроси от проучването не се задават във всички страни.

Въпросът за международната политика на четирите суперсили е зададен в 54 държави сред общо 52 494 души. Във всяка изследвана страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени, интервюирани по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн. Статистическата грешка за проучването е между +/– 3%-5% при доверителен интервал от 95%. Теренната работа е проведена в периода от октомври 2018 г. до януари 2019 г.


Покритие на изследването по региони:

 • Общо за ЕС: Комбинира западните и източните части на ЕС (n=13 615)
 • Западна част на ЕС: Австрия, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания, Обединеното кралство (n=7 510)
 • Източна част на ЕС: България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Унгария (n=6 105)
 • Европейски държави извън ЕС: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Швейцария, Украйна (n=9 461)
 • САЩ (n=1 045)
 • Канада (n=600)
 • Индия (n=1 001)
 • Русия (n=1 000)
 • Латинска Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Парагвай, Перу (n=5 526)
 • Източна Азия: Хонконг, Индонезия, Япония, Филипини, Република Корея, Тайланд, Виетнам (n=6 400)
 • Западния Азия: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Турция (n=5 671)
 • Близък изток: Ирак, Йордания, Ливан, Сирия, Саудитска Арабия (n=5 351)
 • Африка: Гана, Нигерия, Южна Африка (n= 2 815)
 • Австралия и Нова Зеландия (n=2 039)

 

За „Галъп интернешънъл“

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение. През тази година асоциацията празнува своята 72-ра годишнина. 

В продължение на повече от 70 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ демонстрират своята експертна способност едновременно да провеждат проучвания в няколко държави на сравнима база и да предоставят най-високо качество на изследванията.

Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. „Галъп интернешънъл“ има около 50 членове и провежда изследвания в над 100 страни.  

 

Disclaimer: Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C. which is no longer a member of Gallup International Association. Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll).