Български (България)English (United Kingdom)
Според първия и най-стар Глобален индекс на надеждата на „Галъп интернешънъл“, наречен „В края на годината“: В края на 2018 г. оптимизмът за непосредственото бъдеще продължава да преобладава по света, въпреки че песимизмът се увеличава

GIA Очакванията за по-добро непосредствено бъдеще се увеличават за мнозинството от интервюираните в Африка (обикновено оптимистичен регион, въпреки условията на живот), в Индия, в европейските страни извън ЕС, в САЩ и в Латинска Америка. От друга страна, виждаме песимизъм за предстоящата година в Близкия изток, в Русия и до голяма степен в Западна Европа.

Традиционно, оптимизмът за новата година преобладава в повечето държави по света. Тази година изключение правят Турция, Сърбия, Обединеното кралство, Полша, Чехия, Русия, Босна и Херцеговина, България, Хонконг, Франция, Италия, Ливан, Йордания и Южна Корея.           

Глобалното изследване попита хората по света дали очакват следващите дванадесет месеца да бъдат повече или по-малко мирни. 28% от света очакват 2019 г. да бъде по-мирна, 34% смятат, че ще бъде по-проблемна.

Упованието в мира е най-ярко изразено в Индия, Гана, Албания, Нигерия и - любопитно - в Пакистан. В другия край на скалата, на фона на продължаващите протести на „Жълтите жилетки“, във Франция в най-голяма степен (70%) усещат идващата година като по-проблематична.


Кънчо Стойчев, президент на световната асоциация „Галъп интернешънъл“:

 

„В продължение на десетилетия глобалното изследване „В края на годината“ отчита парадокс: хората, живеещи в по-богати страни, са настроени по-песимистично към предстоящата година. И обратното. Изглежда, че страхът от загуба на това, което имаш, е по-голям от страха да нямаш.

Европейският съюз е все по-песимистичен и няма нужда да се обяснява защо. Същото е с Русия, докато оптимизмът за следващата година в САЩ е най-високият за последното десетилетие. Ефективността на американската икономика е възможното ключово обяснение тук. 

Традиционно, в предходните десетилетия повечето хора по целия свят очакваха по-скоро мирна нова година, отколкото изпълнена с опасности – с едно обичайно изключение: Близкият изток. Но сега, за първи път през този век, все по-голям брой западноевропейци очакват със страх, че следващата година ще е по-малко мирна. Глобалният политически ред, установен от победителите във Втората световна война, сега бързо се разпада и западноевропейските нации са загрижени какво ще го замести, а също и дали ще имат думата - докато силата в света се измества на изток.

Голямото предизвикателство между САЩ и Китай е икономическо, а между САЩ и Русия - военно. Европа все повече изглежда изключена от дебата."

 


          Picture145
 Picture4

 

Картината в България

В края на 2018 г. 22% от българите очакват 2019 г. да е по-добра от 2018 г. 30% - по-лоша, а 31% - същата. 17% не могат да отговорят. Така нетната стойност на оптимизма у нас (дялове на оптимисти за 2019 г. минус дялове на песимисти за 2019 г.) е -8. През миналата година тази оценка беше +3. Това показва известен спад на общия оптимизъм.

Picture1


България е по-песимистична на фона на източната част на ЕС, като например Румъния показва много по-сериозен оптимизъм (нетна стойност +21) България показва по-малко оптимизъм от средното и за ЕС като цяло. Според нетните оценки, на Балканите най-оптимистично са настроени албанските общности, а на другия полюс са Турция и Босна и Херцеговина. Ние сме в средата.  

15% у нас очакват идващата година да е по-мирна за света от отиващата си, 28% са на обратното мнение, а 38% очакват да е същата. 19% се затрудняват да отговорят. Нетната стойност е -13. С тази нетна стойност страната ни е близо до средните стойности за света.


Picture2 

 

България изглежда сравнително по-оптимистична за мира на фона на останалите страни в източната част на ЕС и особено на фона на целия ЕС. Сравнени с останалите на Балканите обаче, българите изглеждат по-скоро песимисти за това дали годината ще бъде по-мирна. И тук, като че ли албанските общности са сред най-бодро настроените.

 

За повече информация:

Кънчо Стойчев (София), +359 88 8611025

Джони Хийлд (Лондон), +44 7973 600308

По-детайлна информация може да намерите на сайтаwww.gallup-international.com


 

ПОДРОБНИ ДАННИ И ДЕМОГРАФСКИ РАЗБИВКИ

Индекс на надеждата

Нетна стойност - дял на оптимисти минус дял на песимисти:

15

 

Picture26


ИНДЕКС НА НАДЕЖДАТАПО РЕГИОНИ

Според Вас, дали 2019 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2018 г.?


Picture6

 

*ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!


ИНДЕКС НА НАДЕЖДАТАПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Според Вас, дали 2019 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2018 г.?


Picture10

 

*ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!


ИНДЕКС НА НАДЕЖДАТА ПО ДЪРЖАВИ

 

Според Вас, дали 2019 г. ще бъде по-добра, по-лоша или същата като 2018 г.?


1.1.


 

*ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!

 

 

 

**Определения:

 

Оптимисти = По-добра

 

Песимисти = По-лоша

 

Неутрални = Същата


 

ОПТИМИЗЪМ – ПЕСИМИЗЪМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР 

Нетна стойност за света - дял на оптимисти минус дял на песимисти:

-8 

Нетни стойности на оптимизъм минус песимизъм по отношение на световния мир


Picture17

 

ОПТИМИЗЪМ- ПЕСИМИЗЪМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР – ПО РЕГИОНИ

Каква ще бъде идната 2019 г. за света: по-мирна, по-проблемна или до голяма степен същата?


Picture8

*ВНИМАНИЕКЪМЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!

 

ОПТИМИЗЪМ- ПЕСИМИЗЪМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР – ПО ПОЛ И

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

Каква ще бъде идната 2019 г. за света: по-мирна, по-проблемна или до голяма степен същата?


Picture12

*ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!

 

ОПТИМИЗЪМ И ПЕСИМИЗЪМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР ПО ДЪРЖАВИ

Каква ще бъде идната 2019 г. за света: по-мирна, по-проблемна или до голяма степен същата?


2.2.1

 


*ВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКРЪГЛЯВАНИЯТА!

 

**Определения:

 

Оптимисти = Мирна година

 

Песимисти = Проблемна година

 

Неутрални = Същата година

 

Методика:

Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречен „В края на годината“ - традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от световната асоциация “Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с УИН в 50 страни по целия свят. 

 

Регионално покритие:

 • Общо за ЕС: Австрия, България, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Испания, Обединено кралство
 • Западна Европа: Австрия, Финландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Обединено кралство
 • Източна Европа: България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Унгария
 • Европейски страни извън ЕС: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Швейцария, Украйна
 • САЩ
 • Индия
 • Русия
 • Латинска Америка: Аржентина, Колумбия, Еквадор, Мексико, Парагвай
 • Източна Азия: Хонконг, Индонезия, Япония, Филипините, Южна Корея, Тайланд, Виетнам
 • Западна Азия: Афганистан, Казахстан, Пакистан, Турция
 • Близък изток: Ирак, Йордания, Ливан
 • Африка: Гана, Нигерия, Южна Африка
 • Австралия и Нова Зеландия

 

Размер на извадката и работа на терен

 

Общо 48 745 души бяха интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (27 страни; 28063 души), по телефон (7 страни; 5922 души) или онлайн (16 страни; 14760 души). Теренната работа в различните страни е проведена отоктомври 2018 г. додекември 2018 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал - 95%.

 

 

 

За световната асоциация “Галъп интернешънъл“

 

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение. През тази година асоциацията празнува своята 72-ра годишнина.

 

            За повече седем десетилетия членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. . За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. „Галъп интерешънъл“ има около 50 членове и провежда изследвания в над 100 страни.

 

 

Disclaimer: Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C. which is no longer a member of Gallup International Association. Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll).