Български (България)English (United Kingdom)
Годишното глобално изследване „Край на годината“ на УИН/„Галъп интернешънъл“ сочи, че щастието по света нараства

70% от хората по света казват, че са щастливи от живота си – при 60% през миналата година. Въпреки това, само 42% вярват, че следващата година ще е икономически успешна за тяхната страна.

Фиджи е страната с най-щастливо население в света (93%), докато в дъното на класацията е Ирак с 31%.

Африка (75%) и Азия (63%) са най-уверени, че 2015 г. ще бъде по-добра от 2014 г.

Само 12% от западноевропейците смятат, че 2015 г. ще бъде година на икономически просперитет.

Три от пет души по света биха воювали за страната си. Лидер в тази класация е регионът на Близкия Изток и Северна Африка със 77%, в ярък контраст със Западна Европа (25%).

По-щастлив свят през 2014 г.

С идването на края на 2014 г. 70% от респондентите в изследването на УИН/Галъп интернешънъл“ казват, че са щастливи, което е с 10 повече в сравнение с 2013 г. От всички 64 002 интервюирани само 6% определят себе си като нещастни, в сравнение с 12% през миналата година. Тези, които са нито щастливи нито нещастни, остават на стабилни нива – 23% тази година срещу 26% през миналата.

Африка изглежда като най-щастливият регион през 2014 г. (83% положителни отговори), следвана от Азия (77%). Същевременно, респондентите от Океания, региона на Близкия Изток и Северна Африка и Западна Европа са най-малко щастливи, респективно с 14%, 13% и 11% деклариращи, че са нещастни или много нещастни.

Най-щастливата страна в Западна и Източна Европа е Финландия, където 80% от хората, декларират че са щастливи, но Финландия е леко по-назад в класацията от най-щастливата нация в света – Фиджи, където 93% от респондентите казват, че са щастливи или много щастливи.

Най-нещастната нация в Източна и Западна Европа пък е Гърция, където 24% от анкетираните заявяват, че са нещастни или много нещастни, което не е изненадващо предвид неотдавнашната икономическа криза в страната.

На опашката на тази класация се нарежда Ирак, където близо една трета (31%) от всички интервюирани в страната заявяват, че са нещастни или много нещастни.

Къде е България? В региона на Източна Европа щастливи са 58% от отговорилите, а 6% заявяват, че не са. 33% остават „посредата“. На този фон България стои по-зле: 31% от българите декларират щастие, 49% - не се чувстват нито щастливи, нито нещастни, а нещастните и много нещастните с живота си са 15%. Останалите 4% се затрудняват или отказват да отговорят. Все пак, и у нас щастливите хора са повече от нещастните – но най-много са онези, които не могат да определят.

Разпространение на оптимизма

В глобална перспектива изследването сочи, че около половината (53%) от попитаните мислят, че 2015 г. ще бъде по-добра от 2014 г. – 5 пункта повече в сравнение с миналогодишното издание на изследването.

Делът на онези, които смятат, че идващата година ще ще бъде по-лоша, пада с 5 пункта в сравнение с миналото издание на изследването - до 15%.

Африка (75%) и Азия (63%) са най-големите оптимисти за следващата година. Обратно, Източна Европа и региона на Близкия Изток и Северна Африка и Западна Европа се оказват най-песимистичните региони - съответно с 28%, 27% и 26%, които мислят, че 2015 г. ще бъде по-лоша от 2014 г.

Нигерия се оказва най-позитивно настроената страна за 2015 г., като 85% от интервюираните там смятат, че 2015 г. ще бъде по-добра. Ливан пък е най-песимистичен - само 26% декларират, че вярват по-добрата нова година, а 52% смятат, че ще идващата година ще е по-лоша.

В изночноевропейския регион отговорите по тази тема са поделени по около една трета оптимизъм, песимизъм и „без промяна”. На този фон българите изглеждат песимисти за 2015 г. По-малко от 20% от запитаните декларират, че следващата година ще е по-добра от предишната, над една трета са песимисти, а още толкова мислят, че годината ще е същата. 12% се затруднуват да отговорят.

Плъзгат ли се западните икономики надолу?

На въпроса очакват ли просперитет на икономиката през следващата година, 42% от запитаните отговарят, че нещата ще се подобряват, докато 23% смятат, че идващата година ще се характеризира с икономически затруднения.

В западноевропейските държави запитаните продължават да вярват, че икономиките ще страдат през 2015 г., като 44% изразяват мнение, че годината ще бъде същата, каквато бе и 2014–та, 40% считат, че ще бъде по-трудна година, а само 12% заявяват, че 2015 г. ще е година на икономически просперитет. Тези картина е продължение на миналогодишната, когато 42% вярваха, че идващата година ще е година на икономически трудности, а само 11% - че ще е година на просперитет.

Оптимистично настроена като цяло, Нигерия се оказа в случая най-оптимистичната и относно икономиката с 80% вяра в просперитет в следващата година.

Най-песимистични страни се оказаха Франция, Сърбия, Гърция и Белгия, със съответно 57%, 56%, 54% и 54% считащи, че следващата година ще е година на икономически трудности, и само съответно 6%, 15%, 12% и 4% вярващи, че тя ще е успешна.

България не прави изключение от държавите от Западна и Източна Европа относно икономическия просперитет, като само 12% смятат, че 2015 г. ще е успешна в икономически план година срещу 45%, които са на обратното мнение.

Би ли се сражавал за страната си?

В годината в която отбелязваме едно столетие от началото на “Великата война” си струва да зададем на хората въпроса дали биха пожелали да се сражават за родината си. В глобален мащаб, отговорът е: 60% - твърдят, че биха взели оръжие за страната си, докато 27% не изразяват подобно желание.

Западноевропейците се оказват най-сдържани в желанието си да се сражават за родината - със скромните 25% желаещи, докато повече от половината заявяват, че не биха воювали за знамето си. Това ярко контрастира с отговорите в арабските страни от Близкия Изток и Северна Африка, където 77% заявяват желание да воюват за страната си. В азиатските страни този процент е 71%.

В САЩ – 44% са готови да се сражават за родината си, докато в Обединеното кралство - само 27%, Франция – 29% и Германия – 18%. Въпреки добре известната склонност към неутралитет на швейцарците, 39% заявяват, че са готови да тръгнат на война за защита на родината си. За италианците се оказва, че нямат голямо желание да грабнат оръжието – 68% заявяват, че биха отказали да го направят.

В унисон с държавите от Европа в България се наблюдава сравнително нисък процент на хора, които биха се били за родината си. Всеки четвърти декларира, че е готов да хване оръжие, докато близо половината не биха го направили.