Услуги

Service

Ние можем да ви бъдем полезни с:

  • Провеждане на изследване с въпросник и параметри на извадката, изготвени от Вас;
  • Разработване на изследователска програма, която включва проучвания по различни методики, за да можем да отговорим адекватно на въпросите Ви с информация и анализи;
  • Включване на Ваши въпроси за изследване в съществуващи регулярни/повтаряеми и стадартизирани проучвания, които провеждаме;
  • Анализ и представяне  на данни от разнообразни източници /от теренни или по документи проучвания/;
  • Извършване на компютърна обработка и анализ на Ваши собствени данни/бази;
  • Измерване на потенциала за развитие на Вашите дейности и/или бизнес ;
  • Консултантски услуги.