Български (България)English (United Kingdom)
Начало Продукти Медийни проучвания
Медийни изследвания
  • Употреба, възприемане и имидж на медиите сред обща публика и конкретните целеви групи – читатели, зрители, слушатели;
  • Ефективност на медийни кампании:
    • измерване на запознатост и нагласи: преди и след кампанията;
    • разнообразие от медии и целеви групи – лидери на мнение, съвкупното население, специфични социални групи, представители на бизнеса;
  • Електронни, печатни и онлайн медии.
  • media