Български (България)English (United Kingdom)
Начало Продукти Изследване на публични политики
Изследвания/оценка на публични политики
 • Изследване/oценка услуги в публичния сектор:
  • запознатост и използване  на услуги в образованието, здравеопазването, съдебната система, други;
  • институционален имидж и оценка;
 • Тестване на възможни политики: изследване на предварителни нагласи към политики и концепции за управленски решения в публичния сектор сред  всички заинтересовани страни / бенефициенти;
 • Ефективност на кампании, свързани с публични политики: измерване на запознатост и нагласи преди и след кампанията;
 • Изследвания сред уязвими обществени групи;
 • Експертност и опит при формиране на извадки за изследване на уязвими групи;
 • Анкетиране сред трудно достъпни социални групи.
  policy