Български (България)English (United Kingdom)
Начало Нашият опит Уязвими групи и бедност
Уязвими групи и бедност
  • Измерване на характеристиките и разпространението на бедността в страната
  • Фактори на бедността / заетост, достъп до здравеопазване, образование за децата/
  • Обществен риск,свързан с бедността, политики , насочени към  намаляване/преодоляване на бедността
  • oups_3379414