Български (България)English (United Kingdom)
Начало Нашият опит Социална стратификация
Социална стратификация

Галъп Интернешънъл притежава богата и разнообразна информация и дългогодишен опит в изучаването на социалната стратификация в множество измерения :

  • Социална стратификация и теории на пост-комунистическия преход
  • Методики за измерване
  • Разработване на индикатори и набиране на емпирични данни – за модели на потребление, разпределение на собствеността, достъп до образование, здравеопазване
  • Стил на живот и ценности
  • Ефекти на социаалната стратификация върху политическото поведение, социалната и политическата стабилност, консуматорското поведение и нагласи

    Market-Research