Балкани

Притежаваме опит и експертност в изследванията на :

  • Политически и геополитически нагласи и мнения
  • Религиозни, етични и социални ценности
  • Възприятие на съседните балкански страни, оценки и нагласи
  • Етнически и малцинствени въпроси
  • Измерване на стандарта на живот
  • Политическа и социална стабилност

Чрез своята мрежа от партньорски компании в региона на Югоизточна Европа, ББСС Галъп Интернешънъл предоставя данни и анализи, базирани на сравнителни международни проучвания в региона.