Български (България)English (United Kingdom)
Начало Нашият опит Политически, икономически и социални нагласи
Политически, икономически и социални нагласи
  • Интерес към политиката, оценки на управлението по сектори, демократични ценности, нагласи „ляво” - „дясно” и др. измерения  на политическия живот, отразени в общественото мнение от вачалото на 90-те години на 20 век
  • Доверие в икономиката, очаквания и оценки за стандарта на живот, безработица, инфлация, трудова мобилност и др.
  • Социални нагласи: оптимизъм/песимизъм, общи нагласи и ценности
  • 0011