Български (България)English (United Kingdom)
Начало Нашият опит Публични политики
Публични политики

Оценка на текущото състояние и потенциала за развитие и дейностите в областта на:

  • Образование /гимназиално и университетско/
  • Здравеопазване
  • Пазар на труда /професионална квалификация, мобилност, трудова миграция/
  • Съдебна система
  • Социален маркетинг: набиране на средства за благотворителност и др.
  • Media-Research