Български (България)English (United Kingdom)
Начало Нашият опит Етнически и малцинствени групи
Етнически и малцинствени групи
  • Права на малцинствата
  • Политически и социални нагласи и електорално поведение на етнически групи /роми, български турци/
  • Изследване на междуетнически напрежения и нагласи
  • Изследване на условия на живот, доходи, разходи и потребление
  • Оценка на политиките в образованието и здравеопазването
  • Проучвания на неправителствени организции на малцинствата
  • Different-Groups