Български (България)English (United Kingdom)
Мотото и приоритета на българското председателство се утвърдиха в професионална изследователска програма на „Галъп интернешънъл“

618x345 Мотото на българското председателство на Съвета на Европейския съюз се „роди“ в изследователска програма на „Галъп интернешънъл“. „Съединението прави силата“ се появи в няколкото фокус групи, а по-късно беше тествано и в количествено изследване в рамките на професионална изследователска програма под ръководството на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство.

Около 33% от запитаните посочиха този слоган за най-подходящ от всичките десет опции, които бяха тествани. За сравнение втория по възприятие събира около 15% подкрепа. Данните, потвърдиха препоръките и тезите на анализаторите от агенцията.

Мотото е подходящо по няколко причини: поставя българския девиз на европейска сцена и така прави реклама на страната ни. Неуязвимо е срещу обичайната обществена критика към всеки нов слоган - защото това е мото от герба на страната. И най-вече: акцентира на най-важното в момента за Европа – да е единна и да има ясна субектност.

„За мен това е много подходящ слоган. Първо, защото е национален девиз, който е добре възприеман, разбираем и не може да бъде обект на осмиване в социалните мрежи и второ, защото сякаш това липсва на Европейския съюз – неговата единност“, коментира Първан Симеонов.

„Галъп интернешънъл“ се справи изключително добре с подбора на участниците във фокус групите и дълбочинните интервюта – те помогнаха и за комуникационната стратегия на председателството, и за културната му програма. С това агенцията заслужи и препоръка от страна на Националния център, по-късно прераснал в министерство. Стойността на проекта е минимална, а в рамките му имаше брейнсторминг с млади хора, фокус групи с лидери на мнение, практици и академични учени по темата, чужденци в България, както и множесдтво дълбочинни интервюта. Проведено бе и количествено изследване.

В изследователската програма на агенцията се утвръди и основен приоритет - акцентът върху Западните Балкани.